Türkçe +(In)tI ekiyle yapılan kelimeler

Fiil ekidir. TTü her zaman +In- dönüşlülük ekiyle birlikte kullanılır. 16. yy’dan itibaren görülür; 17. ve 18. yy’larda son derece işlektir. * TTü belirti, ürperti gibi birkaç örnekten hareketle YTü bağımsız bir +tI eki olarak yorumlanmıştır (+Ig ekine bakınız).