Farsça vi+ önekiyle yapılan kelimeler

Eski İranca ayrılma, öte yanda olma, karşı karşıya olma belirten edat ve fiil öneki. Modern Farsçada tüm örnekler wi > gwi > gu evrimine uğramıştır ( vināth > gunāh). Modern dilde işlek değildir; varolan türevler Orta Farsçadan devralınmıştır. * Aynı Hintavrupa kökünden Aynı kökten Alm wider, İng with- edatları "ayrılma, karşıt olma" bildirir ( withhold, withdraw, withstand gibi kelimelerde).