Latince trans+ önekiyle yapılan kelimeler

Latince ötede olma veya karşıya geçme bildiren edat ve fiil öneki. Geç Latince ve İtalyanca örneklerde tra+ biçimi kullanılır.