Latince se+ önekiyle yapılan kelimeler

Erken Latince ayrılma, ayrı olma, yalnız olma belirten fiil öneki. Klasik dönemde üretken değildir. Muhtemelen swe > se (kendi) zamirinden evrilmiştir.