Latince re+ önekiyle yapılan kelimeler

Latince geri gelme, geri tepme, yineleme, yansıma, yankılanma bildiren edat ve fiil öneki. Fransızca alıntılarda re+ veya ré+ biçimini alır. Bunlardan ilki Türkçede genellikle rö+ şeklinde yazılırken ikincisinde ve İngilizceden alınan biçimlerde re+ tercih edilir. Modern Fransızca ve İngilizcede işlektir. İngilizce türevlerde “yeniden” anlamı ağır basar.