Yeni Yunanca pro+2 önekiyle yapılan kelimeler

Yunanca önce veya önde olma, tercih etme (öne koyma) bildiren edat ve fiil öneki. HAvr *per edatının sıfırıncı basamağından +o ekiyle üretilmiştir. Latince pro edatıyla eş kökenli ve kısmen eş anlamlıdır.