Latince pro+1 önekiyle yapılan kelimeler

Latince önde ve ileride olma, öne yönelme, bir şeyin lehine veya uğruna olma, bir şeyin yerine geçme bildiren edat ve fiil öneki. Modern Fransızca ve İngilizcede kısmen üretkendir. HAvr *per edatının sıfırıncı basamağından +o ekiyle üretilmiştir. Yunanca pró edatıyla eş kökenli ve kısmen eş anlamlıdır.