Yunanca peri+ önekiyle yapılan kelimeler

Yunanca etrafını dönme, etrafında olma, bir şeye dair olma bildiren edat ve fiil öneki. HAvr *per edatının e basamağından +i ekiyle üretilmiştir. Eski Farsça pari = Ave pairi- edatıyla eş kökenli ve eş anlamlıdır.