Farsça per+2 önekiyle yapılan kelimeler

Farsça bir şeyin yanında, etrafında, çevresinde olma bildiren fiil öneki. Eski Farsça par- ve Avestaca pairi- biçiminden evrilmiştir. Modern farsçada işlek değildir. Mevcut örneklerin tümü Eski ve Orta Farsçadan devralınmıştır. * HAvr yönelme bildiren *per- edatının türevidir. Latince per ve prae, Yunanca pró, para ve peri, İngilizce for ve fore, Almanca vor edatları eş kökenlidir.