Latince per+1 önekiyle yapılan kelimeler

Latince önce olma, ileri gitme, geçme, varma, tamamlama, içinden geçip çıkma bildiren edat ve fiil öneki. Latinceden Fransızcaya halk dili vasıtasıyla gelen türevlerde par biçimi görülür ( pardon, pardösü, parfe, parfüm, parkur vb.); edebî dil yoluyla alınan sözcüklerde per+ korunur ( perfeksiyon, performans vb.) * HAvr *per (ön, ileri) edatının devamıdır. Latince prae ve pro, Yunanca pró, para ve peri, İngilizce for ve fore, Almanca vor, Farsça fer+ ve per+ edatları eş kökenlidir.