Yunanca kata+ önekiyle yapılan kelimeler

Yunanca aşağıya doğru yönelme, kapsama, kaplama, örtme, ilgili olma bildiren edat ve fiil öneki. Ünlüden önce kat+ biçimini alır ( kat-iôn).