Latince in+1 önekiyle yapılan kelimeler

Latince bir yerde veya bir şeyin içinde olma, içe yönelme bildiren edat ve fiil öneki. /l/, /m/, /n/, /r/ ön seslerinden önce asimile edilir (il-luminare, ir-ritare); dudak sessizlerinden önce im+ biçimini alır (im-battere). Bazı Fransızca türevlerde en+ ve em+ biçimleri kullanılır. Türkçeye Fransızcadan alınmış örneklerde in+ yerine en+ (instrument > enstrüman) ve en+ yerine an+ (enquête > anket) yazılır. * HAvr içeri ve aşağı hareket bildiren *en- edatından evrilmiştir. Yunanca en, İngilizce in, Almanca in ve ein eşdeğeridir.