Yeni Yunanca epi+ önekiyle yapılan kelimeler

Yunanca bir şeyin yakınında veya yanında veya üzerinde olma, peşinden gelme, bir şeye dair olma, belli bir zamanda olma, karşı olma bildiren edat ve fiil öneki. Ünlüden önce /i/ sesini kaybeder. Pneuma'dan önce eph+ biçimini alır (eph-élkō). * Latince ob ile eş kökenli olmasına rağmen anlam yelpazesi farklıdır. İng up ve upon eşdeğeridir.