Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

Latince de+ önekiyle yapılan kelimeler

Bir yerden veya bir şeyden ayrılma bildiren Latince edat ve fiil öneki. Bir bütünden kısım veya pay ayrılması anlamını içerir. Halk Latincesinde ve Romans dillerinde, adlardan yoksunluk ve olumsuzluk bildiren fiiller türetmekte kullanılmıştır.