Latince con+ önekiyle yapılan kelimeler

Latince işteşlik, karşılıklılık, bir beraber ve eşit olma, yerle bir olma, sıkışma ve yığışma bildiren edat ve fiil öneki. Anlam alanı Türkçe +Iş- işteşlik ekiyle örtüşür. Ünlülerden önce co+ biçimini alır ( co-itus) . /l/, /m/, /r/ önseslerine asimile edilir ( col-ligere, cor-rectus). Dudak ünsüzlerinden önce com+ biçimini alır ( com-bustus). ● Türkçeye Yunanca üzerinden alınan en erken örneklerde gü+ (gümrük, güverte), İtalyancadan alınan bazı erken örneklerde ku+ (kumanya, kumandan, kumpanya) görülür.