Yunanca apo+ önekiyle yapılan kelimeler

Yunanca (bir şeyden veya yerden) ayrılma, uzaklaşma ve kapatma bildiren edat ve fiil öneki. Ünlüden önce ap+, pneuma'dan önce aph+ (/af/) biçimini alır (apo-hóros > aphóros).HAvr *apo- ayrılma edatından evrilmiştir. Lat ab, İng of, off, Alm auf; Sans ápa-, Ave apa- eşdeğerdir. İng after edatı bunun bileşik halidir.