Yunanca amphi+ önekiyle yapılan kelimeler

Her iki yanda, sağlı sollu olma bildiren edat ve önek. Latince ambi+ eşdeğeridir.