Latince ambi+ önekiyle yapılan kelimeler

Her iki yanda, sağlı sollu olma bildiren edat ve önek. Yunanca amphi+ eşdeğeridir.