Latince ad+ önekiyle yapılan kelimeler

Latince bir şeye yönelme veya katılma bildiren edat ve fiil öneki. Ünlülerden önce ad+ şeklini alır; ünsüzlere asimile edilir ( af-fixus, ag-gressus, ac-centus, ap-pendere, as-similare). ● İtalyanca ve Fransızcada işlektir; İt a, Fr à biçimini alır. * HAvr *ad yönelme edatından evrilmiştir. İng at ve to, Alm zu, Fa ā+ eşdeğeridir.