Latince +ul° ekiyle yapılan kelimeler

+ulus/+ula/+ulum ve +iculus/+icula/+iculum Latince küçültme ekleridir. Fransızcada genellikle +ule ve +icule yazılır, /ül/ ve /ikül/ telaffuz edilirler. * Klasik dönem Latincesinde kökü mevcut olmayan bazı örnekler arkaik Latinceye veya Hintavrupa anadiline dayanır (nebula “bulut”, regula “cetvel”, oculus “göz”, tabula “masa”, insula “ada”).