Yunanca +sis ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca fiilden eylem adı yapar. Fransızca alıntılarda +se şeklini alır; sert sessizi izleyen hallerde /s/, aksi halde /z/ telaffuz edilir: Y synthésis > F synthèse > T sentez, Y básis > F base > T baz; fakat Y ellípsis > F ellipse > T elips. İngilizceden alıntılarda +sis biçimi korunur: mimesis, praksis, sinopsis. * +sis ekli sözcüğe başka bir takı eklendiğinde +is düşer ve s sesi t’ye dönüşür (analysis-analitik, ellipsis-eliptik, mimesis-mimetik, parenthesis-parantetik). Ancak gövdesi tek heceli olan sözcüklerde bu kural bazen uygulanmaz (baz, doz, poz…).