Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

Fransızca +ose ekiyle yapılan kelimeler

Kimyada şeker adları yapımında kullanılır. Latince +osus/+osum ekinin özel işlev kazanmış biçimidir.