Latince +os° ekiyle yapılan kelimeler

Ad ve fiillerden, eril +osus, dişil +osa, nötr +osum şeklini alan sıfatlar üretir. Türkçe +li eşdeğeridir (callosus “nasırlı”, nebulosus “bulutlu”). Fransızcada eril +eux, dişil +euse biçimini alır. Bu sonuncusu, orijinal işlevinden bağımsız olarak, her türlü kadın meslek adı üretiminde kullanılmıştır.