Latince +on ekiyle yapılan kelimeler

Geç dönem halk Latincesinde büyütme ekidir. Adların büyüğünü ve kabasını belirtir. İtalyanca +one biçimi üretkenlik gösterirken Fransızca +on biçimi daha çok halk ağızları ve Güney lehçeleriyle sınırlı kalmıştır.