Latince +men ekiyle yapılan kelimeler

Latince fiilden soyut eylem adları yapan arkaik bir ektir. Başka bir ekle tamamlandığında +min- şeklini alır. ● Fransızcada sessiz e ile eril +me ve dişil +mine biçimleri kullanılır. Türkçeye ilki sadece +m (rejim, salam, volüm), ikincisi +min (albümin) olarak yansır.