Fransızca +ite ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca birkaç örnekten hareketle modern dillerde mineral adları üretmekte kullanılmıştır. Türkçede Fransızca telaffuza uygun olarak +it yazılır.