Yunanca +ism° ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca eril +ismós ve nötr +ísma bileşik takıları, +izō veya +azō ekli tematik fiillerden (aphorizō, nomizō, monazō) eylem adı üretirler. Sonraki dönemde özellikle +ismós eki her türlü sözcüğe eklenerek meslek, alışkanlık ve mensupluk adları üretmekte kullanılmıştır. Fransızca +isme, İngilizce +ism, Almanca +ismus biçimlerini alır. Modern dillerde son derece üretkendir. Türkçede 1920’lere dek +izma tercih edilmiş, ancak daha sonra +izm benimsenmiştir.