Yeni Yunanca +isk° ekiyle yapılan kelimeler

Klasik dönem Yunanca küçültme ekidir. “Yetişmek, tekâmül etmek (to grow, to become)” anlamına gelen HAvr *-sko- fiil ekinin refleksidir. Karş. Latince fiil eki +escere “+lAşmAk, bir şeye dönüşmek”.