Latince +ior ekiyle yapılan kelimeler

Latince komparativ ekidir. Sıfatların kıyas halini verir. Fransızcada +ieur (/iyör/) biçimini alır.