İngilizce +ing ekiyle yapılan kelimeler

İngilizce fiilden eylem adı üretir. Germen dillerinde soy ve topluluk adları inşa eden +ing ekinin İngilizcede özel anlam kazanmış biçimidir (karş. king, faşing).