İtalyanca +in°2 ekiyle yapılan kelimeler

İtalyanca küçültme eki +ino/+ina muhtemelen Latince sıfat yapım eki olan +inus/+ina’dan evrilmiştir. Türkçe bazı örnekler Fransızcalaştırılmış biçimden adapte edilmiştir.