Latince +ia ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca sıfattan ve fail adından soyut eylem adı üretir. Fransızcada genellikle +ie yazılır ve /i/ okunur. Türkçede genellikle bu sesletim ve Fransızcada bunun getirdiği fonetik bozulmalar benimsenmiştir (demokrat > demokrasi, monark > monarşi…). * Doğrudan Yunancadan (asfalya, angarya), İtalyanca ve Almancadan (prehistorya, sepya) alınan sözcüklerde ve Fransızcadan erken alıntılarda (fantazya, komedya, tracedya) +ya görülür. Arapça üzerinden alınan sözcüklerde +ya ve +a/e biçimleri kullanılır (coğrafya, safsata, felsefe).