Farsça +iş ekiyle yapılan kelimeler

Farsça fiilden eylem adı üretir. Türkçe +iş masdar ekinin anlamca eşdeğeridir: sitāyiş “övgü, övüş”, cünbiş “oynayış”, serzeniş “başa kakma”. Orta Farsça +işn biçiminden evrilmiştir.