Latince +et° ekiyle yapılan kelimeler

Romans dillerinde küçültme ekidir. Halk Latincesinden Fransızca eril +et ve dişil +ette, İtalyanca +etto/+etta, Venedikçe ve İspanyolca +eto/+eta biçimlerine evrilmiştir. İngilizcede Fransız kökenli sözcüklerden analoji yoluyla birkaç türev üretmiştir (nugget, socket). Ender olarak fiillerden nesne adı yapar (etiket, puset). ● İtalyancadan Türkçeye direkt alıntılarda +ete veya +eta, fakat diğer diller üzerinden alıntılarda +etto görülür.