İngilizce +er ekiyle yapılan kelimeler

İngilizce fiilden fail adı üretir. Latince +arius ve +ator fail eklerinin Fransızcada aldığı +ier/+ière biçiminden İngilizceye aktarılmıştır.