Latince +ell° ekiyle yapılan kelimeler

Geç dönem ve avam Latincesinde +ellus/+ella/+ellum ve +icellus... son derece yaygın küçültme ekleridir. Fransızca +elle, İtalyanca +ella/+ello, İspanyolca +illa/+illo biçimleri kullanılır.