Türkçe +dI ekiyle yapılan kelimeler

Geçmiş zaman çekim eki TTü ve YTü az sayıda örnekte partisip yapımında kullanılmıştır.