Arapça +ayn ekiyle yapılan kelimeler

Arapça tesniye (dual, ikil) eki. Bir çift nesne bildirir.