Yunanca +arion ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca küçültme ekidir. Geç klasik dönemde ve Bizans Yunancasında çok sık kullanılır. Fiilden, sıfattan ve soyut kavramdan somut nesne ve nümune adı üretir. Kullanımda +on hecesi genellikle düşürülür. Çoğulu +aria şeklini alır.