Latince +ari° ekiyle yapılan kelimeler

Eril +arius biçimi Latince adlardan ve bazı fiillerden fail adı (caballarius, bancarius, proletarius), nötr +arium biçimi mekân ve araç adları (aquarium, clavarium, seminarium) üretirler. Eril ve dişil +aris, nötr +are şekilleri sıfat inşa eder (popularis, vulgaris, militaris). ● Avam dili ve Ortaçağ Latincesinde çok yaygın bir yapı birimidir. İtalyanca +ario, Fransızca +aire ve +ier/+ière biçimleri kullanılır. İngilizceye Fransızca +ier biçiminden adapte edildikten sonra bağımsız işlev kazanan +er eki ayrıca gösterildi. Lütfen +er2 maddesine bakınız. ● Aynı ek, sayılardan sıfat ve nesne adı üretir: binary, denarius, sextarius.