Farsça +anda ekiyle yapılan kelimeler

Fiilin muzari köküne eklenen +and şimdiki zaman etken fiil-sıfatı (active participle) üretir: mānend “benzeyen”, χwānend “şarkı söyleyen”. +a eki sıfattan ad üretir: χwānende “şarkıcı”.