Türkçe +It- ekiyle yapılan kelimeler

ETü geçişsiz fiilden geçişli, geçişli fiilden ettirgen (faktitif) fiil yapar. TTü ender olarak geçişsiz fiiller de (kırıt-, sapıt-, sürt-) üretir. Modern dönemde nadiren kullanılmıştır.