Türkçe +Im ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü fiilden eylem adı üretir. Bazı örneklerde "bir kerelik eylem" anlamı vardır (adım, durum, verim). Bazen partisip eki işlevi görür; geçişli fiillerden nesne adı (dilim, sırım, üzüm, yem), geçişsiz fiillerden özne adı (salkım, tulum) üretir.TTü yerleşik teamülün tersine YTü ünlü ile sonlanan fiillerde +m kullanılmıştır (eylem, ikilem, istem, işlem, kavram, söylem). YTü bazı örneklerde ad ve sıfata eklenmesi keyfidir (birim, kalıtım). Halen son derece işlek olduğundan az sayıda örnek gösterildi.