Türkçe +AlAk ekiyle yapılan kelimeler

Fiil ekidir. ETü tek örnek, Kaşgari’de topulğak şeklinde yazılıdır. TTü örneklerde küçük ürün ve mahluk adları (kozalak, çiyelek, gödelek) ve illet adları (asalak, yatalak) inşa eder. +AlAz biçimi de kullanılır (göbelez “küçük köpek”). YTü tek örneğin anlamı keyfidir.