Arapça +īya(t)1 ekiyle yapılan kelimeler

Arapça +ī ekiyle yapılan nisbet sıfatının dişili, özellikle geç Osmanlı döneminde kolektif adlar (narenciye, kırtasiye) ve kurum ve disiplin adları (hariciye, dahiliye, intaniye) yapımında kullanılmıştır. Birkaç örnekte "bir tür iş için harcanan para veya malzeme" anlamı görülür (ardiye, hammaliye). Final t sesi Türkçede düşürülür, ancak masdar işlevine sahip türevlerde korunur. Karş. +īya(t)2 eki.