Arapça +īyāt ekiyle yapılan kelimeler

Arapça +ī ekiyle yapılan nisbet sıfatının dişil çoğulu, ilmi ve fikri disiplin ifade eden kolektif adlar inşa etmekte kullanılmıştır.