Latince +(t)ura ekiyle yapılan kelimeler

Latince fiilden soyut eylem ve nesne adı üretir. Latincede hemen her zaman +()t° perfekt ekiyle birlikte kullanılır. Buna karşılık Romans dillerinde üretilen geç örneklerde, çoğu zaman fiil köküne doğrudan +ura eklenir (Fr bordure, gravure, coupure; İt condura). ● Fransızca biçimler +ure yazılır ve /ür/ telaffuz edilir. Türkçeye İtalyanca ve erken Fransızca alıntılarda +ura (natura, fatura, manifatura), 1880-1890'lardan geç alıntılarda ise +ür kullanılır.