Latince +(t)orium ekiyle yapılan kelimeler

Geç devir Latincede fiilin perfekt eki +(t)° ile birlikte mekân adı türetmekte kullanılmıştır. Romans dillerinde doğrudan fiil köküne +orium eklendiği görülür (kulvar, pisuar). Fransızcada +oire yazılır ve /uar/ telaffuz edilir. İtalyancada +orio kullanılır.