Latince +()bilis ekiyle yapılan kelimeler

Latince fiilden yapabilirlik bildiren sıfat üretir. Sonu +a temalı fiillerde +abilis, diğerlerinde genellikle +ibilis, bazı örneklerde sadece +ilis kullanılır. Fransızca ve İngilizce +able, +ible ve +ile biçimlerini alır.