Türkçe +sUk ekiyle yapılan kelimeler

ETü on kadar örnekte görülen ad ekinin işlevi belirsizdir. Bkz. Erdal OTWF 1.157. ETü bağarsuk ve sıŋarsuk “at sağrısı” biçimlerinin yanında kuruğsak  “kursak” sözcüğünün eş yapıda olduğu var sayılabilir. TTü sümsük sözcüğü buraya ait olamaz.